VÝTVARKA PRO DĚTI

 

 

Kroužek je určen pro každého, kdo rád tvoří a chce se i něco naučit. Našim cílem je radost z tvorby a příjemně strávený čas v kolektivu dětí…Věnujeme se kresbě uhlem, tužkou, tuší, suchým a olejovým pastelem, malbě temperou, akvarelem, akrylem a dalším alternativním technikám, jako jsou koláž, frotáž, retuš atd. Učíme se  řešit kompozici, barevnost, prostor, vnímat světla a stíny a kombinovat různé výtvarné techniky. Malujeme a kreslíme také na velké formáty od A1 až po 2 m. Učíme děti také vzájemné spolupráci na společném obraze. V zásadě se však každý zabývá tím, co je pro něj potřebné, či co jej baví a zajímá. Ke každému přistupujeme individuálně, společně hledáme tu nejlepší cestu…Ponecháváme dětem prostor pro jejich nápady a vedeme je ke kreativnímu myšlení. (Na léto pro vaše děti chystáme příměstský výtvarný tábor.)

 

Termíny: letní semestr  – 19 lekcí

12. 2. – 29.6. 2018  (svátky a prázdniny jsou:  Velikonoce 29.3. – 2.4.;  1.5. a 8.5.)

Na kurz se můžete přihlásit i v jeho průběhu – cenu vám snížíme o ty lekce, kterých jste se neúčastnili

Cena: 3 600 Kč – včetně výtvarného materiálu

pondělky 15 – 16.30 hodin (vyučuje BcA. Jana Moštíková)

úterky 15 – 16.30 hodin (vyučuje MgA. Alena Krhánková Petruželová)

středy 15 – 16.30 hodin (vyučuje BcA. Jana Moštíková)

čtvrtky 15 – 16.30 hodin (vyučuje BcA. Jana Moštíková)

pátky 14.15 – 15.45 hodin (vyučuje BcA. Jana Moštíková)

Nově otevíráme Výtvarku pro malušátka (3-6 let) vždy ve středy od 13.30 do 14.30 hodin
pod vedením BcA. Jany Moštíkové
Cena: 1950 Kč – včetně výtvarného materiálu
začínáme hned po Velikonocích 4. 4. ve 13.30 hodin

Pokud se přihlásíte v průběhu semestru, cena se počítá dle počtu zbývajících lekcí.

Zameškané lekce je možné nahradit po předchozí dohodě v jakémkoliv kurzu, ale pouze v rámci daného semestru. Do dalších semestrů se lekce NEPŘEVÁDÍ.

 

Během kurzu můžete využít občerstvení z kavárny Café Ateliér, která je propojená přímo s ateliérem.

 

Přihlásit na kurz se můžete emailem: doatelieru@gmail.com

nebo vyplněním tohoto formuláře:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Název kurzu

Mám otázku