Tvorba ručního papíru a jeho výtvarné přesahy

Přijďte si vyzkoušet výtvarné technologie a techniky spojené s principem výroby ručního papíru, projdeme si škálu tradičních i netradičních postupů výroby papíru a příbuzných odvětví, pustíme se do experimentů s ručním papírem s přesahem do výtvarného umění. Pokud máte rádi spojení tradičního řemesla s moderními výtvarnými obory, přihlaste se do celého bloku kurzu nebo i výběrově do jednotlivých tematických oddílů, které lze absolvovat při volné kapacitě také samostatně.

 

KDY: pásmo navazujících workshopů vždy v sobotu od 10 – 13 hodin

od 8.4. – 24.6. 2017

CENA:  4950,-/za celé pásmo 11 workshopů (včetně výtvarného materiálu)

550,- cena za  1 workshop  (jednorázově)

workshopy povede MgA. Julie Kačerovská Ph.D., absolventka FaVU v ateliéru Papír a kniha…

 

Úvodní workshop

8. 4.  10 – 13 hodin

Seznámení se základními principy výroby ručního papíru, příprava vláknité suroviny, čerpání papíroviny na síto, zplstění papírových vláken, odvodnění, lisování a sušení papíru. Během kurzu si vyzkoušíme dva základní způsoby čerpání papíru.

Barevné experimenty a kresby papírovinou

15. 4.  10 – 13 hodin

V tomto oddílu kurzu si vyzkoušíme, že malovat není možné pouze štětcem. Budeme vytvářet experimenty s papírovou hmotou přímo na sítu, prolínat papíroviny různých barev a „malovat” litím papíroviny na papírenském sítu.

Recyklace

22. 4.  10 – 13 hodin

Aktuální ekologické téma si vyzkoušíme v praxi, zrecyklujeme nejrůznější druhy papírů, tiskovin a papírových obalů.

Koláže

29. 4.  10 – 13 hodin

Známá výtvarná technika byla typická zejména pro avantgardní umění. Obrazové kompozice výstřižků z fotografií, reprodukcí, novin a jiných tiskovin budeme aplikovat do vlastních čerpaných ručních papírů.

Přírodní materiály

6. 5.  10 – 13 hodin

Tvorba ručních papírů tradičním postupem z libovolných přírodních vláknitých materiálů, které nám příroda aktuálně poskytne (tráva, listy, květy, stonky, dřevo, aj.)

Filigrány

13. 5.  10 – 13 hodin

Filigrány neboli průsvitky jsou ztenčené vrstvy papíru ve tvaru určitého lineárního znaku (písmene, slova, jednoduché kresby, obrysu aj.), kdy kresbu či tvar znaku vidíme v papíru při přidržení proti světlu.V kurzu budeme vytvářet z drátu vlastní filigrány a následně čerpat ruční papíry s těmito vlastními symboly.

Vrstvení

20. 5.  10 – 13 hodin

V tomto díle kurzu budeme pracovat s vrstvením mokrých ručních papírů na sebe, do jednotlivých vrstev budeme vytvářet různé motivy (i pomocí šablon), tvořit barevně odlišné plány či v papíru záměrně zanechávat chybějící místa v určitém tvaru, která poté při soutisku více papírů vytvoří celkový barevný obraz (krajina, portrét, slovo, květina, aj.).

Papírmašé

27. 5.  10 – 13 hodin

Vyzkoušíme si sochařskou techniku spojenou s ručním papírem, kdy pomocí papírové hmoty budeme odlévat zvolené formy a povrchy a získáme trojrozměrné papírové objekty a reliéfní otisky.

Autorská kniha z ručního papíru

3. 6. ; 10. 6.; 17. 6.  10 – 13 hodin
V tomto třídílném pásmu budeme vytvářet autorskou knihu, která bude každým účastníkem celkově pojednána, vytvoříme vlastní originální ruční papíry, které budou následně autorsky pojednány (kresba, text, tisk aj.) a na závěr papíry svážeme knihařskými postupy do podoby knihy.

hlaste se na email: doatelieru@gmail.com