MgA. Hana Svobodová

Jsem studentkou doktorského studia na PdF MU, kde jsem také získala magisterský titul z oborů Výtvarná výchova a Vizuální tvorba.

Znalosti a dovednosti v oblasti designu jsem si prohloubila studiem vizuální komunikace v dánském Koldingu.

Věnuji se studiu, grafickému designu, učení a vlastní tvorbě.
Setkáme se v kurzu Základy grafických technik a na Figurální kresbě.
Těším se na Vás!
ukázka z mé tvorby: